Onze visie

Dat de wereld in een rap tempo verandert, weten we allemaal. Nieuwe toetreders zetten de boel op zijn kop. Oude businessmodellen sneuvelen. De levenscyclus van producten wordt korter. Innovatie is noodzakelijk maar ook kostbaar en risicovol. De klant is goed geinformeerd, prijsbewust, en zoekt naar duidelijk onderscheid.

 

Organisaties zijn professioneler dan ooit te voren. Managers sturen scherp op performance & efficiency en denken vanuit output en controle. Leiders voelen onrust. Organisaties lopen achter de feiten aan en de beloofde output is soms al achterhaald voordat hij is gerealiseerd. Het moet anders, maar hoe? Hoe raken we uit de vicieuze cirkel van bestaande oplossingen? Hoe worden mensen en organisaties ondernemender, creatiever en wendbaarder? Hoe zijn zij zelfstandig in staat om precies dat te doen wat nodig is om een organisatie succesvol te laten zijn en blijven.

 

Dit vraagt van zowel leiders, managers als medewerkers een andere mindset en een andere staat van doen.

 

Het goede nieuws is dat mensen van nature ondernemend en creatief zijn. Het is dus vooral een kwestie van ontspannen uit de kramp, nieuwsgierig ontdekken, vertrouwen en doen. Klinkt simpel, maar schijn bedriegt natuurlijk. Want ingesleten en vaak onbewust gedrag houdt mensen vaak ver van hun natuur.

 

De traditionele aanpak voor het vinden van oplossingen is die van veel gerenommeerde consultancy bureaus. Via intelligente en gedetailleerde analyse van de feiten en extrapolaties uit het verleden, “downloaden” zij als het ware de oplossingen. Zo vinden zij verbeterde versie van vandaag. Maar vaak is dat niet genoeg. Werkelijke vernieuwing ontstaat door voorbij de beperkende denkkaders te gaan. Door oud gedrag los te laten. Door de bezielde toekomstdroom te ontdekken en van daaruit te bepalen welke stappen vandaag gezet moeten worden om dit ideaal te bereiken.

 

Freelane helpt organisaties om te komen tot echte vernieuwing. Vanuit een concrete uitdaging realiseren we originele oplossingen. Onderwijl leren we mensen een methode die ook in andere situaties werkt. Gaandeweg ontstaat zo een andere staat van doen, waarin ondernemerschap, creativiteit en wendbaarheid centraal staan.