Methode

De Freelane methode is een avontuurlijke route naar echte vernieuwing. Met een slim gekozen team uit jouw organisatie en haar context (het gehele systeem), gaan we op ontdekkingsreis. Vanuit een concrete uitdaging vinden we originele oplossingen. De meest kansrijke oplossingen werken we uit en brengen we naar de praktijk. Daar werken we samen met collega’s, leveranciers en afnemers aan verbeterde versies. Zo realiseren we originele, doorleefde en gedragen oplossingen in het nu!

 

Onderwijl leren we jouw mensen een methode die ook in andere situaties werkt. Zo ontstaat in jouw organisatie gaandeweg een andere staat van doen waarin ondernemerschap, creativiteit en wendbaarheid centraal staan.

See

We starten met de analyse van alle beschikbare informatie. We bekijken de uitdaging met nieuwe ogen en bevrijden ons van beperkende denkkaders.

Sense

We doorgronden de context van de uitdaging. Kruipen in de huid van onze klanten. Wat zijn nu en straks hun behoeften? Via ontdekken, ervaren en doen, verdiept ons inzicht in de werkelijke uitdaging.

Connect

Halverwege onze tocht, ontdekken we ons nieuwe vergezicht. “We connect the dots”. Met brainstormtechnieken en intuitie als kompas. Zo ontstaat de nieuwe focus: een bezielde toekomstdroom waar we samen voor gaan staan.

Design

De nieuwe focus brengt ons in een versnelling! Met vereende kracht geven we vorm aan onze toekomstdroom. Werken haar uit en maken haar tastbaar. Met eerste versies van originele oplossingen als resultaat.

Prototype

Het is tijd om onze oplossingen te toetsen aan collega’s, leveranciers en klanten. En hun feedback te verwerken in nieuwe versies. Zo nemen we iedereen mee in onze toekomstdroom. Samen brengen we de meest succesvolle oplossingen in de praktijk.